สพป.ลำพูน เขต 2 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์( Video Conference ) เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ตำแหน่งเลขที่ พ 309713 ให้สถานศึกษาในสังกัดตามแนวทางที่สพฐ.กำหนด ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2