การเรียน การสอน ออนไลน์ ณ โรงเรียนเบตง”วีระราษฎร์ประสาน” สพม.15

29 เมษายน 2563 นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 มอบหมายให้บุคลากรในสำนักงานรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. จัดโดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน เป็นผู้ดำเนินรายการ การออกอากาศครั้งนี้ได้นำเสนอการเรียนการสอนออนไลน์ของ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” อ.เบตง จ.ยะลา สังกัด สพม.15 ซึ่งนายนพปฎล มุณีรัตน์ ผอ.รร.แจ้งว่า โรงเรียนได้เลือกใช้สื่ออย่าง Face Book และสร้างการรับรู้ทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง รวมถึงครูได้เตรียมการจัดการเรียนการสอน พร้อมรับการเปิดเทอมในปีการศึกษานี้….

ook และสร้างการรับรู้ทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง รวมถึงครูได้เตรียมการจัดการเรียนการสอน พร้อมรับการเปิดเทอมในปีการศึกษานี้….