+++ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พบปะและ ให้โอวาทครูบรรจุใหม่ ++

^^^^^    วันพุธ ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2563   เวลา 15.00 น. ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   พบปะและให้โอวาทผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  4 คน   โดยท่านได้ให้ ข้อคิดการทำงาน กฎระเบียบ วินัยทางราชการ และการดำเนินชีวิตประจำวัน ณ  ห้องประชุมหน้าห้องรองผู้อำนวยการ  ชั้น 2  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++

1.โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง อ.เมือง วิชาเอกพลศึกษา

2.โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า  วิชาเอกวิทยาศาสตร์

3.โรงเรียนบ้านวนาหลวง อ.ปางมะผ้า วิชาเอกวิทยาศาสตร์ และวิชาเอกภาษาอังกฤษ

ธีรธิดา พรหมมาแบน