สพป.ชัยนาท ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท (กศจ.) ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมนางทัศณี แก้วทอง รอง ผอ.สพป.ชัยนาท นางสาวประพิมภา ปลายนา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสาวปกิตตา สุวรรณวัฒนา นิติกรชำนาญการ สพป.ชัยนาท ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท (กศจ.) ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมธรรมจักร 501 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดย นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุม