สพป.ชัยนาท ยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาด   โควิด-19 จุดคัดกรองบ้านคลองใหญ่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. คณะ รอง ผอ.สพป.ชัยนาท คณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาด   โควิด-19 จุดคัดกรองบ้านคลองใหญ่ อ.วัดสิงห์  พร้อมมอบสิ่งของแทนคำขอบคุณผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่าน #SaveChainat #สู้ไปด้วยกัน