สพม.39 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ ZOOM

วันที่ 29 เมษายน 2563  ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และนางชวนชม นิ่มเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2563 ประจำเดือนเมษายน ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom โดยนายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน,นายอำเภอทุกอำเภอ,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก,เทศบาลนครพิษณุโลกฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้