ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมดี ผอ.สพป.กพ.2 นำผู้บริหารและบุคลากรรับชม Video Conference

วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ท่านดร.สมศักดิ์ เอี่ยมดี ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 นำผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่มหรือตัวแทนและศึกษานิเทศก์ทุกท่าน เข้าร่วมรับชมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมวิบูล สพป.กำแพงเพชร เขต 2