สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 30 เมษายน 2563  เวลา  09.30  น. นายสุชีพ  ช่วยแก้ว รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  พร้อมด้วยนายสมพร แปไธสง  นายสำราญ อยู่นาน  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม  และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ   Video  Conference  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ  ครั้งที่ 4/2563  ณ ห้องประชุม 3  สพป.ปราจีนบุรี เขต  2  เพื่อรับฟังข้อราชการ  เรื่อง  “การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)”   โดยนายอำนาจ  วิชยานุวัติ  เลขาธิการ กพฐ.  เป็นประธานการประชุม