สพป.สร.1 ร่วมประชุมผ่านระบบ Conference แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID – 19

วันที่  30  เมษายน  2563  เวลา  09.30 – 15.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 นำโดย นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 พร้อมด้วย  รอง ผอ.เขตพื้นที่  ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม  ศึกษานิเทศก์  เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (ICT)  และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมทางไกลผ่านระบบ  Video  Conference  การชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID – 19)  สำหรับสถานศึกษาในสังกัดนั้น  ได้แจ้งเชิญชวน ผอ.โรงเรียน  ครูและผู้ปกครองร่วมรับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ  Video  Conference  ในช่องทาง  ตามวัน และเวลาที่กำหนด