สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 “การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ โควิด 19”

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ICT ผอ.รร. ครู และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบVideo Conference เรื่อง “การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID- 19) เพื่อรับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติ