สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 “การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

วันที่ 30 เมษายน 2563 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และผอ.กลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ Video Conference “การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้สื่อออนไลน์ ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และทิศทางการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา โดยนายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดการประชุมและมอบนโยบาย และมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานในการดำเนินการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3