สพม.37 เข้าร่วมการประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563

สพม.37 เข้าร่วมการประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563

ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพม.37 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Facebook สพม.37 : สพม.37 เข้าร่วมการประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563