สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล ผอ.สพท.ทั่วประเทศ

เมื่อ 30 เมษายน 2563 ที่ห้องชาลวัน  ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์  เจ้าหน้าที่สารสนเทศ(ICT) และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผู้อำนวนการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับนโยบายในการจัดการศึกษาทางไกล ใช้สื่อออนไลน์ ในช่วงปิดภาคเรียน และนโยบายอื่น ๆ  โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม ที่อาคาร 4 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ