นักเรียนสพป.ลำพูน เขต 2 ได้คะแนนสอบ NT 100 คะแนนเต็ม

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภูมิพัฒน์ กาษเกษร์ (น้องฟีฟ่า) นักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ด้านคณิตศาสตร์ จากการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (National Test : NT) ปีการศึกษา 2562