สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เร่งมาตรการกำหนดแนวทางการบริหารงานภายในกลุ่มศึกษานิเทศ ฯให้สอดคล้องสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัส Covid -19

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางกันยมาส ชูจีน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุม ชี้แจงนโยบายการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หารือข้อราชการ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการ ติดตามภารกิจงานต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มสาระวิชาภายในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาให้สอดคล้องสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัส Covid -19  ณ ห้องประชุมตาม่องล่าย (ชั้น2) สพป.ปข.1

     

 

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่