การประชุมการรับนักเรียน ผ่านระบบ Video Conference

การประชุมการรับนักเรียน ผ่านระบบ Video Conference

ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. สพม.37 จัดการประชุมการรับนักเรียน ผ่านระบบ Video Conference โดยมี ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพม.37 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1 สพม.37

Facebook สพม.37 : การประชุมการรับนักเรียน ผ่านระบบ Video Conference