สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมการประชุมทางไกล ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.30 – 16.00 น. ห้องประชุมขวัญมณฑล นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม  ศึกษานิเทศก์  เจ้าหน้าที่สารนสนเทศ ( ICT ) และผู้เกี่ยวข้อง  ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล  ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563  เรื่อง “การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)” ผ่านระบบ VDO Conference  โดย นายอำนาจ วิชชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานดำเนินการประชุม  การประชุมในวันนี้แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการประชุมแบบสื่อสารทางเดียว รับฟังข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้สื่อออนไลน์  ช่วงที่สองเป็นการประชุมแบบสื่อสารสองทาง เปิดโอกาสให้สอบถามปัญหา หรือคำถาม ผ่าน Call Center โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด ครูและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  3 ช่อง ได้แก่  www.youtube.com/obectvonline   ช่อง OBEC Channel และ www.obectv.tv

https://www.facebook.com/pg/educationplk1/photos/?tab=album&album_id=3711471798923032

                     ปชส.สพป.พิษณุโลก เขต 1 : ภาพ/ข่าว