สพม.19 แจ้งลิงค์และหมายเลขโทรศัพท์รับสมัครนักเรียน 3-12 พ.ค.63

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) แจ้งลิงค์และหมายเลขโทรศัพท์เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการสมัครเข้าเรียนต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 ดังนี้

จังหวัดเลย
1.โรงเรียนหนองหินวิทยาคม อ.หนองหิน http://nonghinwit.dilead.in.th
2.โรงเรียนนาด้วงวิทยา อ.นาด้วง โทรศัพท์ 042887114, 0910565432 http://ndw.dilead.in.th/index.php
3.โรงเรียนคอนสาวิทยา อ.ปากชม โทรศัพท์ 0843273220, 0891660718 https://forms.gle/oMfRXeL2SJ8SYWwP6
4.โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อ.วังสะพุง โทรศัพท์ 0878526413, 0933199719 http://www.srisongkram.ac.th/th/
5.โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม อ.เอราวัณ โทรศัพท์ 042-810964 http://psk.dilead.in.th/
6.โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อ.ภูกระดึง https://phk.ac.th/school_online/
7.โรงเรียนภูหลวงวิทยา อ.ภูหลวง โทรศัพท์ 042039965 http://www.phuluangwit.ac.th/
8.โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม อ.เอราวัณ โทรศัพท์ 042870401, 087-862-9275 http://erw.dilead.in.th
9.โรงเรียนเขาหลวงวิทยา อ.วังสะพุง โทรศัพท์ 0862288369 http://klw.dilead.in.th/
10.โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม อ.วังสะพุง http://phanoiwit.dilead.in.th/
11.โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม อ.วังสะพุง https://forms.gle/vFAQZBzaAdT38C9h8
12.โรงเรียนเซไลวิทยาคม อ.วังสะพุง โทรศัพท์ 042870601 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520479
13.โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา อ.เอราวัณ โทรศัพท์ 0849561313, 0934564662 http://plainplang.dilead.in.th
14.โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ อ.ผาขาว โทรศัพท์ 042818074 ม.1 https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfcNzA4k6G02FAug…/viewform… ม.4 https://docs.google.com/…/1FAIpQLScc_N2N-X9jz1NRi…/viewform…
15.โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อ.ด่านซ้าย โทรศัพท์ 042891313 http://ssrw.dilead.in.th/
16.โรงเรียนภูเรือวิทยา อ.ภูเรือ โทรศัพท์ 042899432, 0892761372 http://prw.dilead.in.th/
17.โรงเรียนนาแห้ววิทยา อ.นาแห้ว โทรศัพท์ 042897067, 0879499003 http://nahaew.dilead.in.th/
18.โรงเรียนวังโพนงามวิทยา อ.ด่านซ้าย http://www.wpng.ac.th/
19.โรงเรียนท่าลี่วิทยา อ.ท่าลี่ https://www.facebook.com/thaliwittaya/
20.โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อ.เมือง โทรศัพท์ 0985840991, 0895702921 http://www.nukul.ac.th/
21.โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ อ.เชียงคาน https://www.facebook.com/school.kkwit/
22.โรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมือง โทรศัพท์ 0817399598, 0810538088 https://www.loeipit.ac.th/
23.โรงเรียนธาตุพิทยาคม อ.เชียงคาน https://forms.gle/JmA3aN3fastETtK76
24.โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ อ.เมือง โทรศัพท์ 042072148, 0885618993 https://forms.gle/PiqcAkZk2bFMx6v89 25.โรงเรียนปากชมวิทยา อ.ปากชม
ม.1 https://forms.gle/DF1zJoHNohL2N7Gd8
ม.4 https://forms.gle/uWVsf5vJvUkgtfDz8
26.โรงเรียนเชียงกลมวิทยา อ.ปากชม โทรศัพท์ 0862344076, 0614205461 ค่ะ http://ckw.dilead.in.th
29.โรงเรียนนาอ้อวิทยา อ.เมือง โทรศัพท์ 0923727940, 042071048 https://docs.google.com/…/1FAIpQLSedSp1ZCrZimpIsTD…/viewform
30.โรงเรียนวังทรายขาววิทยา อ.วังสะพุง โทรศัพท์ 0843936803, 0899372088
ม.1
https://forms.gle/3bpUx6DKBFkdfCnp6
ม.4
https://forms.gle/Ev6o8DKwv6sXxnbx5
31.โรงเรียนเชียงคาน อ.เชียงคาน โทรศัพท์ 0-8195-40356, 0-8723-59859, 0-8957-71812 https://sites.google.com/site/cksnewstudent/
32.โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย อ.เชียงคาน – เป็นโรงเรียนพิเศษดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
………………………………………………..

จังหวัดหนองบัวลำภู
1.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อ.เมือง โทรศัพท์ 042312523 https://sites.google.com/…/rab-smakhr-nakreiyn-him-online-…/
2.โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร อ.โนนสัง โทรศัพท์ 0895002934 https://qrgo.page.link/CDx7r
3.โรงเรียนนาแกวิทยา อ.นาวัง โทรศัพท์ 0872146278 http://nakae.dilead.in.th/
4.โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง โทรศัพท์ 042354079 http://srw.dilead.in.th/
5.โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม อ.เมือง โทรศัพท์ 042-000234, 0810504104, 0856937099, 0956540944, 0812607527 http://khampit.dilead.in.th/
6.โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร อ.เมือง โทรศัพท์ 042 315 915
7.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ หนองบัวลำภู อ.เมือง โทรศัพท์ 0872364170, 0872200974, 0930542507
8.โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร อ.โนนสัง https://data.bopp-obec.info/emis/news/news_view_school2.php…
9.โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร http://ylw.dilead.in.th/index.php
10.โรงเรียนกุดดู่วิทยาคม http://kdp.dilead.in.th/
11.โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม อ.โนนสัง โทรศัพท์ 0956696951, 0807624581 http://nrpit2563.dilead.in.th/index.php
12.โรงเรียนนากอกวิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง โทรศัพท์ 084-887-0627, 095-653-5978 https://docs.google.com/…/1FAIpQLSden1kIl7Jm83jDYp…/viewform
13.โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง https://forms.gle/UysmeNqnygyAcFq7A
14.โรงเรียนนาวังศึกษาวิช อ.นาวัง โทรศัพท์ 083-6662249, 086-2216194 http://nawang.dilead.in.th/
15.โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อ.นากลาง https://sites.google.com/view/kwwelcome3/home
16.โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ อ.สุวรรณคูหา โทรศัพท์ 0898448155, 0909090573 http://forms.gle/7fuRjjoESzANSXPS7
17.โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม อ.นากลาง http://kuddinchi.ddns.net/register/
18.โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง https://www.facebook.com/…/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%…/
19.โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม อ.สุวรรณคูหา http://dfw.dilead.in.th/index.php
20.โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม อ.สุวรรณคูหา โทรศัพท์ 042315423, 0878622249 https://docs.google.com/…/1FG7G4v0brUeFmc8tZ3WQ33evKV…/edit…
21.โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ อ.นากลาง โทรศัพท์ 042-004255 http://fdw.dilead.in.th/

………………………………………………

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19 /รายงาน