สพป.ลำพูน เขต 2 คัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งทรัพยากรบุคคล(ผู้อำนวยการกลุ่ม)

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์( Video Conference ) เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งทรัพยากรบุคคล(ผู้อำนวยการกลุ่ม)ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ16 สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กคศ.กำหนด เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2