(มีคลิป) ปลื้มมาก “จักสานจากไม้ไผ่ เอราวัณโกอินเตอร์” ร.ร.เอราวัณวิทยาคม สพม.19 เปิดจำหน่ายที่แอปพลิเคชั่น JD Central วันนี้ – 5 มิ.ย.63

นางเฉลิมพร ราศรีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเอราวัณวิทยาคม เปิดเผยว่า โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม อ.เอราวัณ จ.เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 โรงเรียนระดับประเทศเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Equity Partnership’s School Network) ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติ และบริษัท JD Central โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการทำงานร่วมกัน เพื่อเป้าหมายสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาระหว่างสถานศึกษา ครู และนักเรียนในพื้นที่ชนบท และสถานศึกษาในเขตเมือง ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี e-commerce

ซึ่งเมื่อเร็ว ๆนี้ ทางกองทุนฯ ได้นำนักเรียนและคณะครูจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย มาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ “จักสานจากไม้ไผ่ สร้างงานสร้างอาชีพ” ของโรงเรียน และนำผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนจำหน่ายในช่องทางของ JD Central ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563 โดยไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนและโรงเรียนต่อไป

สำหรับท่านที่มีความสนใจสนับสนุนผลิตภัณฑ์จักสานของนักเรียนโรงเรียนเอราวัณวิทยาคม สามารถเข้าไปได้ที่แอปพลิเคชั่น JD Central (www.jd.th) หรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่ลิงค์ https://www.jd.co.th/product/7331123.html  หรือสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-570-0918

……………………………………………………

ขอขอบคุณข้อมูลจากนางเฉลิมพร ราศรีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเอราวัณวิทยาคม สพม.19

กฤตภาส ดวงไพชุม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.19 /รายงาน