สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต.1 ประชุมบุคลากรศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางกันยมาส ชูจีน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ ห้องประชุมตาม่องล่าย (ชั้น2) สพป.ปข.1