ประชุมติดตามภารกิจงานช่วงวิกฤตโควิด-19

5 พฤษภาคม 2563 นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 และนายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผอ.สพม.15 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมติดตามกิจกรรม Work From Home /มาตรฐานตัวชี้วัด /การนิเทศออนไลน์ และเรียนรู้กระบวนการทำแบบทดสอบออนไลน์ ณ ห้องประชุมบำรุง สพม.15… ภาพข่าว:พินีภรณ์