สพป.ระนอง ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม/หน่วย ผ่านระบบ Video Conference ด้วย Google Meet พร้อมศูนย์เครือข่ายการจัดการศึกษา 9 เครือข่าย เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด รับทราบแนวปฏิบัติ ในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019