สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบวาตภัย

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นางรัชฎาพร  ชูสกุล  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกุดโง้ง อ.เมืองชัยภูมิ  ซึ่งประสบวาตภัยจากพายุฤดูร้อน  ทำให้อาคารสิ่งก่อสร้าง ในโรงเรียนได้รับความเสียหาย