รับมอบชุดต้านภัย COVID-19

วันที่ 5 พ.ค.63 นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รับมอบชุดต้านภัย COVID-19 จาก ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ณ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  เพื่อนำไปมอบให้ รร.รอบรู้ด้านสุขภาพ ในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 25 โรงเรียน