ติดตามการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 5 -6 พฤษภาคม 2563 นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่ติดตามให้กำลังใจการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ โรงเรียนร่มเกล้า >>โรงเรียนบาเจาะ>>โรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมป์>>โรงเรียนศรีวารินทร์>>โรงเรียนสุคิรินวิทยา>>โรงเรียนสวนพระยาวิทยา และโรงเรียนตันหยงมัส ทั้งนี้ได้ชื่นชมการจัดระบบการรับ สมัครทาง Online และระบบปกติ รวมถึงการรักษาะยะห่างSocial Distancing ของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี และพร้อม ทั้งกำชับถึงความปลอดภัยห่างไกลโควิด…