สพป.นครพนม เขต 1 ช่วยเหลือนักเรียนที่ตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1มอบหมายให้ นางสาวประภาพร เจริญทัศน์ นักวิชารศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.นครพนม เขต 1 และนายสัมฤทธิ์ พิมพะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.นครพนม เขต 1 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน (ฉก.ชน.สพป.นพ.1) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนและให้การช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดที่ตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก รายเด็กหญิงประภัสสร พรหมภี นักเรียนชั้น ป. 5 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย  ซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 342 หมู่ 11บ้านโชคอำนวย ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ครอบครัวยากจน สภาพบ้านไม่ค่อยแข็งแรง หลังคารั่ว ไม่มีไฟฟ้า ขาดเครื่องอุปโภคบริโภค และทุนทรัพย์ทางการศึกษา ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมเงินสวัสดิการช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน จำนวน 2,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ปัจจุบันครอบครัวได้รับการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งจาก พมจ.นครพนม และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม ขณะนี้อยู่ระหว่างระดมทุนขอรับบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และสร้างที่อยู่อาศัยให้มีความแข็งแรง ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย หากมีผู้ใจบุญที่จะร่วมบริจาคให้กับครอบครัวดังกล่าว ติดต่อได้ที่ นางจิตรา ดวงปรีชา ผอ.รร.บ้านโชคอำนาย โทร 093-3970019

ผู้ให้ข้อมูล : นางจิตรา  ดวงปรีชา ผอ.รร.บ้านโชคอำนวย  โทร 093-3970019

ผู้ตรวจสอบข้อมูล : ฉก.ชน.สพป.นพ.1

นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นพ.1 โทร  081-2634399

นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รอง ผอ.สพป.นพ.1 0857499879

นางอมรรัตน์  สุทธิสาร  ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ  083-1459654

น.ส.ประภาพร  เจริญทัศน์  นวก.ชพ.  081-9755186

นายสัมฤทธิ์  พิมพะ  นวก.ชก.  098-1960279