สพป.ปข.1 รับชมการถ่ายทอดสดการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผอ.สพป.ปข.1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปข.1 นายสมหวง ขุนพรหมรองผอ.สพป.ปข.1 และ  นางกันยามาส ชูจีน รองผอ.สพป.ปข.1 นำทีมผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid – 19 โดยมีการติดตามการอบรมทางไกล ณ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ,โรงเรียนในสังกัดผ่านช่องทางการเผยแพร่ผ่านสัญญาณอินเตอร์เน็ต

ชมภาพเพิ่มเติมคลิกทีนี