สพป.ลำพูน เขต 2 อบรมการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัด ร่วมการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านระบบvideo conference เพื่อรับทราบแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้าน Learn From Home ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เหมาะสมครอบคลุมตามความพร้อมของผู้เรียน