สพป.สร.1 อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โควิด 19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

วันที่ 7  พฤษภาคม  2563  ระหว่างเวลา  09.-15.30 น.  ที่ห้องประชุมชั้น 3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  สุรินทร์ เขต 1 นำโดย  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 พร้อมพร้อมด้วย  รอง  ผอ.เขตพื้นที่  ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม  ศึกษานิเทศก์ทุกคน  และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  รับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID – 19)  ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)  เพื่อสนองนโยบายของ สพฐ. และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ  เทคนิค  รวมถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนทางไกล  สำหรับโรงเรียนในสังกัดนั้น  สพป.สุรินทร์ เขต 1  ได้แจ้งครูและผู้บริหารโรงเรียน  รับการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)  พร้อมกัน  ตาม  วัน  และเวลา  ที่กำหนด