ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 ร่วมรับชมการอบรมทางไกล “การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)” โรงเรียนในสังกัด

นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยนางจำรัส อุดมศักดิ์ นางอาภา ตวยกระโทก ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.2 และคณะศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูในสังกัดทั้ง 5 อำเภอ เข้าร่วมการอบรมทางไกลฯ การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบนโยบายและเป็นประธานการอบรม ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา สามารถชมการถ่ายทอดสดย้อนหลังได้ที่ www.youtube.com ค้นหา obectv หรือ https://www.obectv.tv และทาง facebook ค้นหา OBEC Channel

ชมภาพทั้งหมดที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2

sukhum pimpasalee