สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมอบรมการเรียนการสอนทางไกล ผ่านระบบVdo Conference

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ได้แก่ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มทุกกลุ่ม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมการอบรมจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Vdo Conference ) 9.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน