ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ นำทีมเข้ารับการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การอบรมครูและผู้บริหารโรงเรียนทั่วประเทศ

การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  พร้อมด้วย นายเล็ก  ทาเพชร, ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต  ตรีมงคล และนางสาวอุทุมพร  แจ่มเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒, ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร่วมรับชมผ่าน Video-Conference เพื่อรับฟังการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019​ (COVID-19)​ ณ ห้องประชุมรวมใจ การนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ได้เข้ารับการอบรมดังกล่าว ณ สถานที่ตั้งของตน โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019​ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด