ดร.เจริญ ราชโสภา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ลงพื้นที่อำเภอพรรณานิคมและอำเภอพังโคน เพื่อมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563  ดร.เจริญ ราชโสภา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ลงพื้นที่อำเภอพรรณานิคมและอำเภอพังโคน เพื่อมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19 จำนวน 17 ราย ขอบคุณผู้บริหารคณะครูที่ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือบุตรหลานในครั้งนี้…..ชุลีพร/ข่าว