สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรม”ปลูกป่าในใจคน ปลูกไผ่มงคลหน้าฝนปีนี้ ที่ จังหวัดชัยภูมิ” ในวันวิสาขบูชา

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ. สพป.ชัยภุมิ เขต 3 มอบหมายให้นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยน.ส.สุภณิตา ยุพากิ่ง ผอ.กลุ่มอำนวยการ และคณะ ร่วมกิจกรรม “ปลูกป่าในใจคน ปลูกไผ่มงคลหน้าฝนปีนี้ ที่ จังหวัดชัยภูมิ” ตามโครงการปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้ จังหวัด ชัยภูมิ ของ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ในการขับเคลื่อน โครงการโดยใช้กลไก”บวร” ได้แก่ บ้าน(ชุมชน) วัด โรงเรียน ซึ่งได้จัด กิจกรรมมอบเมล็ดพันธุ์ไผ่มงคล เพื่อให้แต่ละภาคส่วนได้นำไปเพาะชำ เตรียมไว้ เพื่อที่จะได้ร่วมกันปลูกไผ่พร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดชัยภูมิ ให้ได้ จำนวนอย่างน้อย 1,000,000 ต้น(หนึ่งล้านต้น) ในวันวิสาขบูชาปีนี้ โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน และนำหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ ภาครัฐและเอกชน ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน ประชาชน ปลูกไผ่มงคล ณ อนุพุทธมณฑล วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ