สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

วัันที่ 7 พฤษภาคม 2563 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำโดยนายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยเชิญชวนข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมรณรงค์ใช้ถุงผ้า ตะกร้า ปิ่นโต แก้วน้ำส่วนตัว นำมาใช้แทนถุงพลาสติก กล่องโฟม แก้วน้ำพลาสติก เพื่อสร้างความตระหนักและเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลกและลดมลภาวะโลกร้อน ตามโครงการลดและแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน

เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลกและลดมลภาวะโลกร้อน ตามโครงการลดและแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน