สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้ ในวันต้นไม้แห่งชาติ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตามแนวพระราชดำริ “ปลูกป่าในใจคน” “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์  4 อย่าง” กิจกรรมปลูกฝักสวนครัว ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ โดยมีนายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ด้วยพระเทพภาวนาวิกรม เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ  เจ้าอาวาสวัดชัยภูมิพิทักษ์หรือ(วัดผาเกิ้ง) และนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำโครงการปลูกไผ่ล้านต้นหน้าฝนปีนี้ ของจังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของจังหวัดชัยภูมิ ที่ต้องการมีพื้นที่่สีเขียวให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่จังหวัด ซึ่งได้แจกจ่ายเมล็ดพันธ์ุไผ่มงคลให้แก่ส่วนราชการ สถานศึกษาทุกแห่งนำไปเพาะพันธ์ เพื่อนำมาปลูกพร้อมกันในวันวิสาขบูชา 2563 ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ไผ่มงคล จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ ในการนี้ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้นำคณะรอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม-หน่วย ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมปลูกไผ่มงคล และปลูกพืชผักสวนครัว ณ บริเวณหลังลานพระพุทธรูป สพป.ชัยภูมิ เขต 3