“สพป.ปัตตานี เขต 1 จิตอาสา น้ำใจจากครู สู้ภัยโควิด-19”

“สพป.ปัตตานี เขต 1 จิตอาสา น้ำใจจากครู สู้ภัยโควิด-19”
วันนี้ ที่ 7 พฤษภาคม 2563 นำโดย นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วย นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน นายพลวัฒน์ บุญช่วย และนายเล็ก เกียรติขจรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย ศูนย์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมบรรจุและมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือนักเรียน และครอบครัวของนักเรียนในสังกัด ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) รวมทั้งสิ้น 800 ชุด และหน้ากากอนามัยที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีจิตอาสา ร่วมกันผลิตหน้ากากอนามัย จำนวน 2,000 ชิ้น ในโครงการ “จิตอาสา น้ำใจจากครู สู้ภัยโควิด-19” ซึ่งมีคณะผู้บริหารเขตพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ได้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้อสิ่งของบรรจุถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทราย เป็นต้น โดยมีคณะข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาที่มีจิตอาสา ช่วยกันจัดชุดถุงยังชีพเพื่อมอบให้แก่นักเรียนและครอบครัวที่เดือดร้อน ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ครั้งนี้ ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ได้มีมาตรการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย ในการรับถุงยังชีพ ซึ่งทางเขตพื้นที่ฯ เองได้ประสานให้ประธานศูนย์เครือข่ายหรือผู้แทนจากศูนย์เครือข่ายทั้ง 11 ศูนย์เครือข่ายมารับถุงยังชีพ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับนักเรียนและครอบครัวต่อไป
นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 กล่าวว่า ท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ได้เล็งเห็นถึงความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ และกำลังใจที่ทุกคนมอบให้กัน มีความชื่นชมในการช่วยเหลือในหลากหลายรูปแบบที่มอบให้แก่นักเรียนและครอบครัว เพื่อก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน