สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลสำหรับ ครูและผู้บริหารในสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.30 น. ที่ห้องประชุมขวัญมณฑล นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม  ศึกษานิเทศก์  เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ( ICT ) และผู้เกี่ยวข้อง  ร่วมการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (covid-19) ผ่านระบบ VDO Conference  สำหรับครูและผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากบ้าน (Learn From Home) โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  โดย ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม  มอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019   ต่อจากนั้นเป็นการชี้แจงการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อคิด ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยดร.วัฒนา ระงับทุกข์ และนายสนิท แย้มเกสร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การสาธิตการจัดการเรียนการสอนทางไกลสำหรับระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย ดร.สุวิทย์ บึงบัว ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และ ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โดยครูและผู้บริหารโรงเรียน สามารถเข้าร่วมการอบรมผ่านช่องทาง

  1. ช่องสัญญาณ DLTV 15
  2. dltv.ac.th
  3. http;//www.youtube.com/obectvor
  4. http;//www.facebook.com/obectvor
  5. obectv.tv

https://www.facebook.com/pg/educationplk1/photos/?tab=album&album_id=3736126283124250

ปชส.สพป.พิษณุโลก เขต 1 : ภาพ/ข่าว