สพป.พิษณุโลก เขต 3 Conference การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย รองทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์ รองสมาน เวียงปฏิ รองสนิท ประหา video conference การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ทางช่องทาง Facebook เพจ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องแควใหญ่ สพป .พิษณุโลก เขต 3