นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ณ ห้องประชุมสาเกต สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1