ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ลงพื้นที่ โรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เดินทางออกตรวจเยี่ยม ณ โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ทั้งนี้ได้รับการรายงานจากนายอาทิตย์ ลุนสำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ ในเบื้องต้นได้ตรวจพบความเสียหายของอาคารเรียนเสียหายจำนวน 5 ห้องเรียน หอประชุมเอนกประสงค์ โรงอาหารอาคารประกอบ(ห้องน้ำ)เสียหาย 1 หลัง ต้นไม้หักโค่นเป็นจำนวนมาก จากเหตุการณ์วาตภัยของเมื่อคืนวันพฤหัสบดี ที่ผ่านมา ขณะนี้ได้มี ทางชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน และชาวบ้านนำอุปกรณ์ตัดต้นไม้และช่วยกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ในโอกาสนี้ ดร.อนันต์ พันนึก ได้ให้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอใช้งบประมาณในการซ่อมแซมพร้อมให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครู ในการปฏิบัติงาน ต่อไป