สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกันปลูกต้นไม้

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดย ดร.สุพล  จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นายทินกร  หมวกแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1 ดร.อรชร  ปราจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.ทวีศักดิ์  พรหมพินิจ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมพร้อมตกแต่งปรับปรุงสวนหย่อม และปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ  ณ  บริเวณสวนโดยรอบอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกันปลูกต้นไม้