ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ติดตามเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดลองสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV รร.บ้านสบสา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน +++

<<<<^^วันอาทิตย์     ที่ 10  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบสา และคณะครูโรงเรียนบ้านสบสา  อำเภอปาย เยี่ยมบ้านนักเรียนและสอบถามความพร้อมผู้ปกครองนักเรียน อุปกรณ์รับสัญญาณ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดลองสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV+++ธีรธิดา  พรหมมาแบน รายงาน+++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน