สพม. เขต 22 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพม.22

ในระหว่างวันที่ 12-18 พฤษภาคม 2563 ผู้สมัครเริ่มทยอยมาสมัครกันอย่างต่อเนื่อง