การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ยุค COVID-19

โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2  ซึ่งนำโดย ดร.อนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ออกเยี่ยมบ้าน สำรวจและเก็บข้อมูล   สำรวจความพร้อมในการเรียนพร้อมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก่ผู้ปกครองของนักเรียน อบ.1 – ป.6. เพื่อประเมินความพร้อมและความต้องการของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ทั้งในเรื่องของรูปแบบการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศแบบสุดโต่ง จากร้อนเป็นหนาวและฝน ครูก็ยังฟันฝ่าวิกฤติโควิด19 มาร่วมวางแผนเพื่อเตรียมการสร้างการเรียนรู้แบบทางไกลให้ลูกๆ