สพป.บุรีรัมย์เขต ๑ เยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกลุ่มนโยบายและแผน ได้เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านถาวร ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย) คืนวันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกรรโชกแรงพัดหลังคาอาคารเรียนพังเสียหายทั้ง ๒ อาคาร ทำให้อาคารเรียนเอียง พื้นเกิดน้ำท่วมขังอุปกรณ์การเรียนการสอนเสียหายเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้กำชับให้โรงเรียนเร่งดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนและ ในส่วนที่เสียหายให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน

โรงเรียนบ้านถาวร ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ มีหมู่บ้านในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน จำนวน ๒ หมู่บ้าน  นายณธพงศ์ ผลแก้ว เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านถาวรเป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน ๑๓๓ คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ครูสายผู้สอน จำนวน ๘ คน และธุรการโรงเรียน จำนวน ๑ คน