สพป.กำแพงเพชร เขต 1 วางแผนการนิเทศการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ประชุมดำเนินการจัดทำคู่มือการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานการประชุมดำเนินการจัดทำคู่มือการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และวางแผนการนิเทศการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 โดยมี นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นายคณาพงษ์ ศรีสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์เข้าร่วมการประชุม

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 วางแผนการนิเทศการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ประชุมดำเนินการจัดทำคู่มือการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)