สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 การเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนของโรงเรียนตามแนวชายแดนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19

นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย ดร.พีระพรรณ ทองศูนย์ รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานกลุ่มโรงเรียน และบุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เข้าร่วม”การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ณ ห้องประชุมสพป.ศรีสะเกษ เขต 4 และได้ออกเยี่ยมโรงเรียนบ้านด่านที่ได้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ โดยมีสำนักข่าว ThaiPBS ร่วมบันทึกภาพและจัดทำข่าวในครั้งนี้ด้วย