สพม.36 ร่วมวางหรีดเคารพศพ นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการภาค 16

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นำคณะรองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตฯ ร่วมวางหรีดเคารพศพ นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคประจำตัว  ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านสันกอง ตำบลแม่ไร่  อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว